Yamaha Fork Tubes

Yamaha Stand Tube XJ650 4K0 Fork Tube Inner Stanchion Original NEW

Yamaha Stand Tube XJ650 4K0 Fork Tube Inner Stanchion Original NEW

Yamaha Stand Tube XJ650 4K0 Fork Tube Inner Stanchion Original NEW   Yamaha Stand Tube XJ650 4K0 Fork Tube Inner Stanchion Original NEW

1x Standrohr / 1 piece.


Yamaha Stand Tube XJ650 4K0 Fork Tube Inner Stanchion Original NEW   Yamaha Stand Tube XJ650 4K0 Fork Tube Inner Stanchion Original NEW